მკლავჭიდი

მკლავჭიდი
მწვრთნელები – სანდრო გურჩიანი, არსენ შოშიაშვილი.
სპორტსმენები – მანუჩარ ნაყიშაშვილი, გიორგი ქეშელაშვილი, ევგენი აბდალოვი,ზურაბ სოხაძე, ფრიდონ ელიზბარაშვილი, გიორგი შოშიაშვილი, ლაშა ბეგიაშვილი, ზვიად სულიკაშვილი, გიორგი ოქროსცვარიძე, თემურ დადიანი, დავით ხალიაშვილი, თორნიკე ალბუთაშვილი.

პარტნიორები