ევროპის ჩემპიონატი ფარიკაობაში, ქ. სტრასბურგი, საფრანგეთი, 2014 წლის 5-11 ივნისი


2014 წლის 5-11 ივნისს თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრის სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს ევროპის ჩემპიონატზე ეტლით მოსარგებლეთა ფარიკაობაში (შეჯიბრში მონაწილეობის მთლიანი ხარჯები დაფინანსდა თბილისის მერიის მიერ), რომელიც გაიმართა ქ. სტრასბურგში, საფრანგეთი, სადაც სპორტსმენებმა გაიუმჯობესეს მათი პირადი სარეიტინგო მაჩვენებლები.

წყარო/Source:

პარტნიორები